Общи Условия

Сайта е с информационен характер и не може да поръчвате чрез него! Цените и продуктите не винаги са налични и актуални, защо ние зависим от различни дистрибутори и доставчици! За това искаме да бъдете информирани че продуктите, които виждате и цените в момента не винаги може да бъдат актуални и налични в тоя динамичен пазар! Сайта е създаден основно да се информирате за продуктите които евентуално може да предложим, но ако това не е възможно поради независими от нас обстоятелства моля да ни извините! Ние не събираме и не пазим лични данни за вас. Ако желаете продук от нас се съгласявате, че ние се нуждае от име , адрес и телефонен номер за изпращане чрез куриер, като тия данни никога няма да бъдат съхранявани. Ние не изискваме регистрация и вие ако желаете единствено и само доброволно оставяте данни за вас, които никога няма да бъдат предоставени на други лица! Отново и категорично заявяваме, че сайта е с информационен характер чрез който не може да поръчате директно и се съгласявате, че цените и продуктите не винаги може да бъдат актуални и налични! Снимките, които са в сайта са предоставени от наши дистрибутори и евентуални доставчици! Ако мислите че имате претенции върху някой продукт моля свържете се с мен на mihael2013@abv.bg
Благодаря ви за доверието!